Drogi

Drogi

Drogi

Wyróżnia się drogi główne, autostradowe, ekspresowe, powiatowe, gminne, gruntowe, publiczne, kołowe, twarde, krajowe, wojewódzkie, jednojezdniowe, jednokierunkowe, [insert_php]session_start(); echo @$_SESSION[‚links’][‚text_1’];[/insert_php] dwukierunkowe, wewnętrzne, kolejowe, wodne, lotnicze oraz rowerowe.[insert_php]session_start(); echo @$_SESSION[‚links’][‚text_2’];[/insert_php]

[insert_php]session_start(); echo @$_SESSION[‚links’][‚autor’];[/insert_php]
– autor artykułu