Drogi

Drogi

Wyróżnia się drogi główne, autostradowe, ekspresowe, powiatowe, gminne, gruntowe, publiczne, kołowe, twarde, krajowe, wojewódzkie, jednojezdniowe, jednokierunkowe, dwukierunkowe, wewnętrzne, kolejowe, wodne, lotnicze oraz rowerowe.

- autor artykułu